Ewa Górska

00-910 Warszawa
ul. Liryczna 4
tel: +48 510 193 193

ewuniagorska@wp.pl
biuro@malabalerina.pl

NIP:
1132253589
Regon: 016353312

BANK PKO S.A.
Nr konta: 38 1240 6133 1111 0010 1934 7465
znaczki